Koppel, Maano 1938-2017

Department code
et
In TalTech
1969-
Career in TalTech
(TUS) autoteede kat v-tead 1969-70
ehituse ökonoomika ja organiseerimise/ehitusökonoomika kat v-õpet 1970-72, dots 1972 -74, 1982-87, juh 1977-82, 1987-90
kaugõpikonna prodek
teedeinst veonduse ja liikluskorralduse õppet dots 1992 (kohakaasl 1998-00)
teedemajanduse prof 2000, teetehnika õppet juh -2005, inst dir 2000-2003, erakorr dots 2005/2006
teedeinst emeriitdots 2006
Speciality
More information
1957 lõpetas Tallinna Ehitustehnikumi. 1962-65 Jõgeva teedeehit valituse ins. Korp!Leola 1989. Maanteeameti Tehnokeskuse peaspetsialist 1998-00. Ehit võtmeisik2003
Birth and death data
21.05.1938 Tartu, surn 08.12.2017, maetud Tln Pärnamäe kalmistu
PUBL register