Valtin, Juhan 1947

Department code
ae
In TalTech
Career in TalTech
elektrisüsteemide kateeder, assistent 1977–1986, vanemõpetaja 1986–1989
elektroenergeetika instituut, dotsent 1989-2007
energeetika õpikond, juhataja 1994-2001
energeetikateaduskond, õppeprodekaan 2001-2005, dekaani kohusetäitja 2005/2006, õppeprodekaan 2006/2007-31.08.2014 ja 01.03.2015-31.12.2016
kõrgepingetehnika õppetool, professor 01.08.2007-31.08.2017
elektroenergeetika instituut, kõrgepingetehnika õppetooli juhataja 01.09.2007-31.08.2015
Teenistuskäik mujal
Eesti Maaehitusprojekt, elektriinsener 01.08.1970–31.12.1973
Degree
tehn-knd 1979
More information
Instituudi nõukogu liige 2007-...
Energeetikateaduskonna nõukogu liige 2005-...
Õppekava komisjoni esimees ja liige 1994-...
TTÜ Nõukogu liige 2005-2009
Birth and death data
29.08.1947
Place of birth
PUBL register