Alumäe, Nikolai 1915-1992

Position
In TalTech
1939-1941, 1946-1948
Career in TalTech
ehitusmehaanika ja konstruktsioonide kateeder, dotsent 1946-1948
tugevus- ja tehnilise mehaanika labor, ajutine abijõud, assistent, 1939-1941
Teenistuskäik mujal
Eesti Teaduste Akadeemia presiidium, nõunik 1987-...
Küberneetika Instituut, mehaanika sektor, vanemteadur-konsultant 1977-1987
Eesti NSV Teaduste Akadeemia, asepresident 1964-1977
Küberneetika Instituut, direktor 1960-1969
Energeetika Instituut, mehaanika ja rakendusmatemaatika sektori juhataja 1956-1960
Ehituse ja Arhitektuuri Instituut, vanemteadur 1948-1957
Education
NSV Liidu Teaduste Akadeemia Mehaanika Instituut, doktorantuur 1948-1950, kaitses doktoriväitekirja 1951
Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu teaduslik stipendiaat Tšeljabinski Põllumajanduse Mehhaniseerimise Instituudis ja Ukraina NSV Mäemehaanika Instituudis 1941-1945, kaitses tehnikakandidaadi väitekirja 1945
More information
Eesti Teaduste Akadeemia liige (ehitus-mehaanika) 1954-1992
Eesti NSV Teaduste Akadeemia asepresident 1964-1977
Ühiskondlik tegevus
Eesti NSV Ülemnõukogu VII koosseisu saadik
ÜS Põhjala
Name reference
Janson, Nikolai (-1935)
dates of life
12.09.1915-27.03.1992 Tallinn
Place of birth
PUBL register