Jürgenson, Rein 1936

Department code
id
In TalTech
Career in TalTech
infotehnoloogia teaduskond, emeriitprofessor 2003-
rektori nõunik ja rektoraadi liige 2003-2005, 2010-2015
infotehnika/infotehnoloogia teaduskond, dekaan 1997-2003
informaatikainstituut, projektijuht 2005
erakorraline professor 2002, õppetooli hoidja 01.09.2002.-31.08.2003
informaatikainstituut, tarkvaratehnika aseprofessor 1992-1997, professor 1997-2003, õppetooli juhataja 1992-2003, instituudi direktor 1992-1999
informatsioonitöötlemise kateeder, vanemõpetaja, dotsent 1971(1973?-1992), juhataja 1973-1983
arvutusmatemaatika kateeder, dotsent 1969-1973, juhataja 1970-1971
Teenistuskäik mujal
Tartu Riiklik Ülikool, arvutusmatemaatika kateeder, vanemõpetaja, dotsent, 1967-1969
Tartu Riiklik Ülikool, matemaatilise analüüsi kateeder, vanemõpetaja 1964-1967
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Füüsika ja Astronoomia Instituut, nooremteadur 1963-1965, vanemteadur ja matemaatikalaboratooriumi juhataja 1965-1966
Eesti Põllumajanduse Akadeemia, matemaatika kateeder, assistent 1962-1963
Degree
füüsika-matemaatika kandidaat 1964
Speciality
Muu
TTÜ teenetemedal "Mente et manu" nr 3 ,2001
Birth and death data
28.06.1936
Place of birth
PUBL register