Akmentina, Lita

TalTech department
Position
In TalTech
Career in TalTech
Targa linna tippkeskus, teadur 01.04.2023-
Teenistuskäik mujal
Riia Tehnikaülikool, arhitektuuriteaduskond, teadur 2020-2023
Riia Tehnikaülikool, Doctoral Studies Department, projektijuht 2015-2020
Degree
Speciality