Sunila, August-Voldemar 1918-2008

TalTech department
Position
In TalTech
1963-1988
Career in TalTech
NLKP ajaloo kateeder, vanemõpetaja, dotsent 1965
Teenistuskäik mujal
EKP Keskkomitee lektor 1949-1952, 1959-1963
EKP KK Partei Ajaloo Instituut, direktori asetäitja teaduslikul alal 1952-1959
Eesti NSV Välisasjade Rahvakomissariaat
Eesti NSV Sotsiaalkindlustuse Rahvakomissariaat
Eesti NSV Töö Rahvakomissariaat 09.1940-
Degree
ajalookandidaat 1962
Speciality
Muu
dates of life
02.12.1918-07.07.2008
Place of birth
Seliste vald, Pärnumaa
PUBL register