Gerndorf, Kostel 1945-2019

Department code
tm
Position
In TalTech
Career in TalTech
ärikorralduse instituut, organisatsiooni ja juhtimise õppetool, dotsent 1999-
käitismajanduse instituut, dotsent, organisatsiooni ja juhtimise õppetooli hoidja 1992-1999 (kohakaaslusega)
juhtimise ja plaanimise kateeder, dotsent 1985, juhataja 1989-1992
tööstuse juhtimise ja plaanimise kateeder, assistent, vanemõpetaja 1975-1976, dotsendi kohusetäitja 1977
rahvamajanduse planeerimise kateeder, vanemlaborant
Teenistuskäik mujal
Eesti Erastamisagentuur, arendusdirektor 1995-2001
Degree
majandusteaduste kandidaat 1975 (ENSV TA Majanduse Instituut)
More information
Saue Linnavolikogu liige 1999-2005
Majandusministri nõunik 2002-
Eesti Konsultantide Assotsiatsioon, juhatuse liige 1996-1998
Eesti Kongressi saadik 1990-1991
IME probleemnõukogu liige 1988-1990
Eesti Majandusteaduse Seltsi liige 1982-1990
Ühiskondlik tegevus
Eestimaa Rahvarinne, eestseisuse liige 1988-1991
Eesti Keskerakond, asutajaliige 1991
Eesti Komitee liige
Tallinna Bibliofiilide Klubi asutajaliige, aseesimees 1975-1987
Muu
Valgetähe V klassi teenetemärk 2005 (Eesti taasiseseisvumisele kaasaitaja)- keeldus vastu võtmast
dates of life
20.10.1945-26.06.2019
PUBL register