Mikkal, Valdek 1929-2016

Department code
ka
In TalTech
1958-2016
Career in TalTech
keemilise tehnoloogia kateedri õppejõud tunnitasu alusel 1958/59-1959/60
orgaanilise keemia kateedri assistent 1962/63
anorgaaniliste ainete tehnoloogia kateedri assistent 1963-65, vanemõpetaja 1965/66, dotsent 1966-70
keemiatööstuse protsesside ja aparaatide kateedri dotsent 1970-88, professor 1988-91
keemiateaduskonna prodekaan 1966-72, dekaan 1972-78
õppeprorektor 1978-91
keemia ja keskkonnakaitsetehnoloogia instituudi keemiatehnika professor 1992-97, direktor 1992-97
keemikatehnika instituudi keemiatehnika õppetooli emeriitprofessor 1997-2016
Teenistuskäik mujal
Tallinna Tselluloosi ja Paberitööstuse Kombinaadis 1952-53
TRÜ anorgaanilise keemia kateedri assistent 1953-56, seejärel töötas lühikest aega Maardu Keemiakombinaadis
Eesti NSV TA Ehituse ja Ehitusmaterjalide Instituudi nooremteadur 1956-59
More information
1953-56 TRÜ anorg kat ass, töötas ka Maardu Keemiakombinaadis. 1956-59 Eesti TA Ehituse ja Ehitusmaterjalide Inst n-tead. Eesti Keem Seltsi l, esimees 1987-91, auliige 1994. Eesti Inseneride Liidu asutajaid, juhatuse l -2006-?. TTÜ nõukogu juhataja 1994-96. Stažeerinud Leningradis, Saksamaal ja Ungaris. P. Kogermani nim mälestusmedal 1987. ENSV Spordikomitee mälestusplaat. Eesti TA Toimetiste keemia toim-kolleg l. Eesti Teadusfondi tehnika ekspertkomisj l. Euroopa Arengu V Raamprogr ekspert. Euroopa Keemiains Föderats (EFCE) haridustöögrupi l. NATO Rahu Teadusprogr ekspert. Nõmme linnaosa halduskogu l (reformierakond), Tallinna linnavolikogu l. Eesti Pensionäride Ühenduse esimees. TTÜ suur teenetemedal "Mente et manu" nr 6. Riiklik autasu: Valgetähe IV klassi teenetemärk 2005
Muu
Eesti Keemia Seltsi liige 1955-…, esimees 1987-91, auliige 1994
Eesti Prorektorite Nõukogu esimees 1981-91
Eesti Inseneride Liidu asutajaid, juhatuse liige kuni 2005
oli aastaid Eesti TA toimetiste keemia sarja toimetuskolleegiumi liige
ASi Eesti Teadusfond tehnika ekspertkomisjoni liige
Euroopa Arengu 5. raamprogrammi ekspert
Euroopa Keemiainseneride Föderatsiooni haridustöögrupi (EFCE WPE) liige
TTÜ uue õppetöökorralduse juurutajaid 1988-91
TTÜ nõukogu juhataja 1994-96.
Nõmme Linnaosa Halduskogu liige 1996-…
Tallinna Linnavolikogu liige 2004-...
Eesti Pensionäride Ühenduse esimees 2005-2007
Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu juhatuse esimees 2007-…
olnud Tallinna Teadlaste Maja esimees, nõukogu ja diskussioonikomisjoni liige ja nõunik.
NSV Liidu Olümpiakomitee aukiri 1980
Eesti NSV Spordikomitee mälestusmedal 1989
teeneline haridustöötaja 1989
P. Kogermani nim mälestusmedal 1989
TTÜ suur teenetemedal „Mente et manu“ (nr 5), Valgetähe IV klassi teenetemärk 2005 (keemik).
Birth and death data
29.10.1929 Viljandimaa, surn 16.12.2016 Tallinnas, maetud Tln Pärnamäe kalmistu
PUBL register