Levald, Heino 1930-2014

TalTech department
In TalTech
1956-1959, 1969-1972, 1975-1978, 1994-1998
Career in TalTech
laevaehituskateeder, õppejõud 1956-59
tööstuse ökonoomika ja organiseerimise kateeder, dotsent 1969-72,1975-78
kaugõppeteaduskond, prodekaan
käitismajanduse instituut, juhtimise ökonoomika erakorraline professor 1993-97 (osalise koormusega)
Degree
majandusteaduste doktor 1990 (1991)
tehnikateaduste kandidaat 1970 (1969)
Speciality
juhtimiskonsultant
kvaliteedikonsultant
More information
Eesti Kvaliteediühingu asuatajaliige 1990. Konsult-firma LEVACON omanik ja peakonsultant 1991-. Eesti Haridusfoorum nõukogu esimees. Töötanus Tallinna Sportlaevade Tehases, Eesti Majand-juht Inst kat juh-na, a-st 1998 Eesti Merehariduskeskuses, Eesti Mereakadeemia prorektor, kvaliteediteenistuse juhatja ja professor 1998-2007. Eesti Inseneride Kutseliidu esim 1993-2002; Merenduse Arendamise Instituudi juhatuase liige 2004-; Sihtasutuse Eesti Haridusfoorum nõukogu esimees 1995-2002. EE14, EMajBL
Muu
Töötas orkestrandina 1950-52
õppis muusikakoolis Villem Kapi muusikateooriat ja Uno Naissoo juures akordionit ja jazzharmooniat. Mängis nooruses koos Uno Loobi, Aleksander Rjabovi, Ülo Vinteri, Peeter Sauli, Hillar Kareva, Horre Zeigeri jt. 1991-2010 mängis ansamblis InSwing.
1953-56 töötas Tallinna Sportlaevade tehases konstruktorina
1959-68 Eesti Kalatööstuse Projekteerimis-, Konstrueerimis- ja Tehnoloogiabüroos laevade peakonstruktor, peaisnsener ja büroo juhataja
1968-69 kalapüügikoondise "Ookean" töö ja juhtimise teadusliku korraldamise osakonna juhataja
1972-75 Eesti Teaduslik-Tehnilise Informatsiooni Instituudi asedirektor
1978-93 Eesti Majandusjuhtide Instituudi tehnoökonoomika kateedri ja keskkonnaökonoomika alaste uuringute grupi juhataja
Birth and death data
23.11.1930 Munakaskme k, Nissi vald, suri 04.2014
PUBL register