Treiel, Väino-Arvo 1936

Position
In TalTech
1969-1980
Career in TalTech
laevajõuseadmete kateeder, tunnitasuline õppejõud 1969/70-1972/73, vanemõpetaja
soojusenergeetika kateeder, dotsent 1977-1980 (0,5)
Speciality
Muu
Birth and death data
05.01.1936
Place of birth
PUBL register