Rajangu, Väino 1945

Department code
hh
In TalTech
1969-
Career in TalTech
lab, v-lab
õppelabori juh 1970-72
tööstusökonoomika kat ass, v-õpet
kõrgkooliökonoomika uurimisgrupi teadusl juhend 1977-92, dots 1981, prof 1986
humanitaar- ja sotsiaalteaduste inst hariduspoliitika prof 1992
humanitaarteadusk dek 1996-2004
haridusuuringute keskus juh ...-30.06.2009
haridusuuringute keskuse hariduspoliitika õppetooli juh 01.09.2007-31.08.2009.
Degree
majandusteaduste doktor 1983 (Eesti NSV TA Majanduse Instituut, Valgevene TA Majanduse Instituut)
More information
1964 lõpet Tallinna Polütehnikumi tehnik-eletriku erialal. TPI-s energ-teadusk õppimise ajal astus aspir majand alal. EKP KK osk juh aset 1981-85. NEesti kõrg- ja keskeriharid minister 1986-88, Riikliku Hariduskomitee esim, haridusminister 1988-90. Stažeer Saksamaa ülikoolides. Rahvusvaheliste Kõrgkoolide Teaduste Akadeemia (Moskvas) akadeemik 1994. Ühiskondliku Leppe Foorumi Haridustoimkonna l 2006
Birth and death data
06.11.1945
Place of birth
Salla vald, Virumaa
PUBL register