Nirk, Tiit 1943

Department code
po
ky
In TalTech
1974-
Career in TalTech
materjali- ja keskkonnatehnika instituut, dotsent (2018-2019)
füüsikalise keemia õppetool, dotsent 01.01.1978–31.12.1996
keemiateaduskond, prodekaan 1991-1996
keemiaõpikond, juhataja 1994-2000
õppe- ja teadusosakond, juhataja asetäitja 01.01.1996–31.12.2000
õppeosakond, juhataja asetäitja 01.01.2000–31.12.2005
alus- ja rakenduskeemia instituut, dotsent 2001-2005
materjaliteaduse instituut, dotsent 2005-...
keemia- ja materjalitehnoloogia teaduskond, õppeprodekaan 2005/2006-31.08.2017
füüsikalise keemia kateeder, vanemõpetaja 01.01.1974–31.12.1978
Teenistuskäik mujal
Eesti Teaduste Akadeemia Küberneetika Instituut, nooremteadur 01.01.1972–31.12.1974
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Elektro- ja Termofüüsika instituut, 1968-69
Degree
keemiakandidaat 1973 ENSV TA
More information
TTÜ ÕIS-i arendusgrupi liige 2010-...
TTÜ õppetegevuse kvaliteeditöörühma liige 2009-...
TTÜ nõukogu õppekomisjoni liige 2008-...
TTÜ VÕTA nõukoja liige 2007-...
TTÜ keemia- ja materjalitehnoloogia teaduskonna nõukogu liige 2005-...
TTÜ keemia- ja materjalitehnoloogia teaduskonna õppekavakomisjoni esimees 2011-2014
TTÜ nõukogu liige, 2008-2012
Eesti Keemia Selts, TTÜ osakond, nõukogu aseesimees 1980-1991
Muu
Teaduskonna parim õppejõud 2011
Mente et manu 1993
Birth and death data
Place of birth
PUBL register