Kolbre, Ene 1946

Department code
tm
In TalTech
Career in TalTech
majandusteaduskond, emeriitprofessor 01.09.2013-
ärikorralduse instituut, vanemteadur 01.01.2013-31.12.2016, (2018-2019)
ärikorralduse instituut, ettevõtluse õppetool, juhataja 01.09.2013-31.08.2016
ärikorralduse instituut, logistika ja kinnisvara õppetool, kinnisvara ja investeeringute professor 2000-31.12.2012, õppetooli juhataja 2005-31.08.2013, vanemteadur 01.01.2013-31.08.2013
majandusteaduskond, dekaan 1994-1996
juhtimisökonoomika õppetooli juhataja, professor 1996-2000
käitismajanduse instituut, juhataja 1992-1994
juhtimisökonoomika aseprofressor 1992
tööstusökonoomika kateeder, juhataja 1990-1992
tööstusökonoomika kateeder, lektor, dotsent, 1982-1990
tootmise ökonoomika ja organiseerimise kateeder, töökorralduse laboratoorium, vaneminsener, vanemteadur, 1969-1982
More information
doktoriõppe töögrupi liige 2007-...
ärikorralduse instituudi nõukogu liige
majandusteaduskonna õppekavakomisjoni esimees
ärikorralduse teadusmagistrantide akadeemilise juhendaja töögrupi juht
magistri- ja bakalaureusetööde kaitsmiskomisjonide esimees ja liige
kinnisvara hindajate atesteerimise eksamikomisjoni esimees
doktoritööde kaitsmiskomisjonide liige 2000-...
TTÜ majandusteaduskonna nõukogu liige
EV hindamisstandardite töögrupi liige
Eesti Majandusteaduse Seltsi liige
Muu
kinnisvaraguru 2005
TTÜ parim õppejõud 2006 majandusteaduskonnas
Name reference
Piho, Ene
Hoog, Ene
Birth and death data
21.07.1946
Place of birth
PUBL register