Loitve, Milvi 1934

Department code
yg
Position
In TalTech
1964-
Career in TalTech
TUS n-tead
joonestamise ja kujutava geomeetria kat ass
graafika kat ass, v-õpet, dots 1973-
insenerigraafika keskuse kujutava geomeetria lektoraadi dots, erakorr dots 2003, dots 2007-
Degree
tehnikateaduste kandidaat 1970 (kaitses 1969 TPI)
More information
TPI ÜTÜ Nõukogu esimees (on 1969, ka veel 1974)
Name reference
Arvola-Voltri, Milvi
Birth and death data
Place of birth
PUBL register