Soonurm, Enno 1923-2016

Department code
ee
In TalTech
1945-2003, 2006-
Career in TalTech
ehitusmehaanika ja konstruktsioonide kateeder, ajutine abijõud
ehituskonstruktsioonide kateeder, assistent, vanemõpetaja, dotsent 1953
ehitiste projekteerimise instituut, dotsent
ehitusteaduskond, prodekaan 1965-71
õhtune teaduskond, prodekaan (1971)
ehitiste projekteerimise instituut, emeriitdotsent 2006
More information
ENSV Ehituskomitee Geotehnika komisjoni aseesimees (1962-91)
Ühiskondlik tegevus
TTÜ Meeskoori ja Eesti TA meeskoori asutajaid
Muu
Eesti Geotehnika Ühingu auliige
Birth and death data
01.03.1923-20.04.2016
PUBL register