Parve, Omar 1954

In TalTech
1997-2020, 2022-
Career in TalTech
materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituut, vanemteadur, 15.09.2022-14.03.2023
keemia ja biotehnoloogia instituut, vanemteadur 01.01.2017–31.12.2020
keemia instituut, bioorgaanilise keemia õppetool, vanemteadur 01.09.2005–31.12.2014
keemia instituut, bioorgaanilise keemia õppetool, erakorraline dotsent (1996.a. 1. semester)
bioorgaanilise keemia õppetool, vanemteadur 1997 (või 1991?)-31.12.2014
keemiainstituut, rohelise keemia õppetool, keemik 01.01.2015 - 31.08.2015
Teenistuskäik mujal
NSV Liidu Teaduste Akadeemia Keemilise Füüsika Instituut (Moskva), külalisuurija, 1986 (jaanuar- juuni)
Ungari Teaduste Akadeemia Keemiauuringute Keskinstituut (Budapest), külalisuurija, 1980 (august-november)
Teaduste Akadeemia Keemia Instituut (TA KI), teadur, 1986-1991
TA KI, nooremteadur, 1979-1986
TA KI, vaneminsener, 1977-1979
Degree
keemiakandidaat 1990 (ENSV TA Keemia Instituut)
Speciality
Birth and death data
06.08.1954
PUBL register