Mäeküla, Oskar 1929-2007

TalTech department
Position
In TalTech
1953-2002, 2006-2007
Career in TalTech
soojusenergeetika kateeder, laborant
laevajõuseadmete kateeder, dotsent 1969, juhataja 1965-71
soojusenergeetika kateeder, dotsent 1973-91
soojustehnika instituut, dotsent 1992-97, soojusjõuseadmete õppetool, vanemteadur 1997
energeetikateaduskond, prodekaan 1970-74
Degree
Speciality
Muu
Name reference
Meindorf, Oskar
dates of life
14.09.1929-27.07.2007
Place of birth
PUBL register