Kleesment, Anne-Liis 1935

TalTech department
Department code
ng
In TalTech
Career in TalTech
TTÜ Geoloogia Instituut, paleontoloogiaspetsialist 2014-2016
TTÜ Geoloogia Instituut, aluspõhjageoloogia osakond, erakorraline vanemteadur, erakorraline teadur, 1992-2013
Teenistuskäik mujal
Eesti Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituut, mehaanik, insener, nooremteadur, vanemteadur, 1959-1992
Degree
teaduste kandidaat 1969
Speciality
Name reference
Tamme, Anne-Liis
Kleesment, Anne
Birth and death data
30.09.1935
Place of birth