Levin, Bentsian 1906-1990

TalTech department
In TalTech
1944/45-1954
Career in TalTech
nõukogude õiguse/rahvamajanduse ajaloo ja geograafia kat dots 1947, kat juh 1948/49-54
Degree
õigusteaduse doktor 1957 (Leningradi RÜ)
õigusteaduse kandidaat 1944? 1946
Speciality
More information
Eesti NSV teeneline jurist 1967. TRÜ õppej, prof 1972
Birth and death data
31.03.1906 Narva, surn 09.01.1990 Tallinn