Schiff, Gunnar 1941

In TalTech
1965-1983
Career in TalTech
elektrotehnika aluste kateeder, tunnitasuline õppejõud 1980/81-1982/83
automaatika ja telemehaanika kateeder, assistent
tootmisprotsesside automatiseerimise labor, insener, vaneminsener, vanemteadur
Teenistuskäik mujal
Haridusministeerium, kõrghariduse ja teaduse osakond, juhataja 01.11.1990-
Eesti NSV Riiklik Hariduskomitee, peavalitsuse juhataja asetäitja 1988-1990
Eesti NSV Kõrg- ja Keskerihariduse Ministeerium, osakonna- ja valitsusejuhataja, 1981-1988
Degree
Muu
Name reference
Šiff, Gunnar
Birth and death data
14.10.1941
Place of birth
PUBL register