Made, Tiit 1940

TalTech department
Position
In TalTech
1967-1974, 1977-1979
Career in TalTech
poliitilise ökonoomia kateeder, assistent, vanemõpetaja, dotsent 1972
Degree
majandusteaduste kandidaat 1971 Moskva RÜ
More information
Poliitik, majandustegelane. Eesti Komitee l, NSVL Rahvasaadikute Kongressi saadik. Eesti NSV XII - Eesti Vabariigi Ülemnõukogu saadik, Eesti VII ja VIII Riigikogu l. Riiklik autasu: Riigivapi V kl teenetemärk 2002 (EV Ülemnõukogus hääletas taasiseseisv poolt). EV Riigivapi III kl teenetemärk 2006
Birth and death data
13.03.1940
Place of birth
PUBL register