Päsok, Robert 1932-2006

TalTech department
Position
In TalTech
1966-1980, 1982-1992
Career in TalTech
mäekateeder, dotsent 1966
Education
NSV Liidu Teaduste Akadeemia Uurali osakond, aspirant 1959–1962
Uurali (Sverdlovski) Mäeinstituut, 1955
Speciality
More information
NSVL Söetööstuse Ministeeriumi uurimisinstituudi (НИИOГР) sektorijuh 1963–1966. 1981–1997 Eesti NSV TA Majanduse Instituudi ja 1997–1999 Eesti Metsamajanduse ja Looduskaitse Teadusliku Uurimise Instituudi (EMI) vanemteadur.
dates of life
28.09.1932-12.06.2006
Place of birth
Kusa linn, Tšeljabinski oblast ; surmakoht Tallinn, maetud Tallinna Pärnamäe kalmistu
PUBL register