Levet, Richard 1921-2011

Position
In TalTech
1950-1999
Career in TalTech
õppetöökoda, juhataja 1950-56
soojusenergeetika kateeder, vanemõpetaja 1958
autotranspordi kateeder, dotsent 1958, juhataja 1968-81
autokateeder, vanemteadur 1986, insener 1990/91
masinaehituse instituut, lektor 1992
Muu
Birth and death data
10.01.1921
Place of birth
PUBL register