Vöörmann, Mai 1953

Position
In TalTech
1987-1993
Career in TalTech
NLKP ajaloo kat tunnit õppej, v-õpet
sotsiaalteaduste kat v-õpet, dots 1992
humanitaar- ja sotsiaalteaduste inst ühiskonnakorralduse dots 1992
Teenistuskäik mujal
Degree
ajalookandidaat 1988
Speciality
More information
Ajakirjanik
Birth and death data
26.02.1953
Place of birth
PUBL register