Moosberg, Hilda 1903-1985

TalTech department
krediidi ja finantsmajanduse kateeder
Position
In TalTech
1940-1941
Career in TalTech
krediidi ja finantsmajanduse kateeder, rahvamajanduse ajaloo professor 1940/41
Teenistuskäik mujal
Tartu Riiklik Ülikool, NSV Liidu ajaloo kateeder, professor
Tartu Riiklik Ülikool, NSV Liidu ajaloo kateeder, juhataja 1952-1963
Degree
ajaloodoktor 1954
Speciality
Muu
Eesti NSV Teaduste Akadeemia liige 1951 (ajalugu)
dates of life
23.11.1903-31.05.1985