Sarmiento Guerin, Maria Cecilia 1969

Researcher ID
Department code
yt
In TalTech
Career in TalTech
keemia ja biotehnoloogia instituut, vanemlektori ametikohal dotsent 01.09.2017-31.12.2021
keemia ja biotehnoloogia instituut, dotsent (0,25) 01.01.-31.08.2017
keemia ja biotehnoloogia instituut, vanemteadur (0,75) 01.01.-31.08.2017
geenitehnoloogia instituut, vanemteadur 2010–31.12.2016
geenitehnoloogia instituut, dotsent (0.25) 2009-31.12.2016
geenitehnoloogia instituut, geenitehnoloogia õppetooli hoidja 01.09.2014-31.08.2017
geenitehnoloogia instituut, teadur 2007-31.12.2009
geenitehnoloogia instituut, insener (0.50) 2004-2006
Teenistuskäik mujal
Vähiuuringute Tehnoloogia Arenduskeskus AS, juhtivteadur (0.75) 2009-2014
Vähiuuringute Tehnoloogia Arenduskeskus AS, vanemteadur (0.75) 2008-2009
Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut, Teadur (1.00) 2001-2004
Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut, vaneminsener (1.00) 1997-2001
Education
Lima La Molina Rahvuslik Põllumajandusülikool , bioloogia MSc 1996
Alexander von Humboldti Saksa Kolledž (Lima), 1988
Degree
Speciality
More information
TTÜ Keemia- ja biotehnoloogia instituudi MSc kaitsmiskomisjoni liige 2017-...
TTÜ Keemia- ja biotehnoloogia instituudi PhD kaitsmiskomisjoni liige 2017-...
TTÜ Keemia- ja biotehnoloogia instituudi nõukogu liige 2017-...
anonüümne referii ajakirjas Cellular Physiology and Biochemistry 2017-...
H2020-SFS-17-2017 (RIA) taotluse koordinator (11 partnerit) 2017-...
EPSO supporting scientist for Tallinn Univ. of Technology 2016-...
COST projekti CA15223 "Modifying plants to produce interfering RNA" juhtkomitee liige 2016-...
geenitehnoloogia õppekavakomisjoni töörühma liige 2015-...
Anonüümne referii ajakirjas Virology 2011-...
Eesti Teadusfondi taotluse retsensent 2010-...
Keskkonnamuutustele kohanemise tippkeskuse lõppkonverentsi korraldamine 2015
Ida-Soome Ülikooli doktoritöö eelretsensent 2014
Õppekava eneseanalüüs (Geenitehnoloogia, TTÜ) 2014-2015
Geenitehnoloogia õppetooli hoidja 2013-2016
Tallinna Tehnikaülikooli juhtide reservi arendusprogramm 2012-2013
TTÜ Geenitehnoloogia Instituudi nõukogu liige 2011-2016
korduvalt TTÜ Geenitehnoloogia Instituudi PhD kaitsmiskomisjoni liige 2010-2016
NordForsk C. elegans'i võrgustiku liige 2010-2013
COST projekti FA0806 "Plant virus control employing RNA-based vaccines: a novel non-transgenic strategy" juhtkomitee liige 2009-2014
2020 TTÜ visiooni töörühmas (Matemaatika-loodusteaduskonna esindaja) 2008-2009
Ohutuse eest vastutav isik Vähiuuringute Tehnoloogia Arenduskeskuses 2008-2014
korduvalt TTÜ Geenitehnoloogia Instituudi MSc kaitsmiskomisjoni liige 2007-2016
Radioaktiivsetöö eest vastutav isik Geenitehnoloogia Instituudis, TTÜ 2005-2010
Kursuse korraldamine:"Advanced course of industrial biotechnology" 1995
Name reference
Sarmiento, Maria Cecilia
Sarmiento, Cecilia
Birth and death data
23.09.1969
Place of birth
Lima, Peruu