Kiris, Advig 1935

Department code
tt
In TalTech
Career in TalTech
territoriaalmajanduse instituut/avaliku sektori majanduse instituut, majandusõiguse õppetool, dotsent 20.10.1992-31.08.2012, erakorraline dotsent 2005-2008
Teenistuskäik mujal
Eesti NSV justiitsminister, 1985-1990
Tartu Riiklik Ülikool, vanemõpetaja 1963, dotsent 1979, kateedrijuhataja 1979-1985
EKP TRÜ Komitee sekretär 1975-85
Degree
õigusteaduste kandidaat 1972
dotsent 1992
Speciality
More information
Eesti Juristide Liit, president 1996-2007
Muu
Eesti NSV teeneline jurist 1990
Birth and death data
04.08.1935
Place of birth
Južnaja Liflandija küla, Primorje krai
PUBL register