Reiner, Ardi 1947

Position
In TalTech
1984-1996
Career in TalTech
elektrotehnika aluste kat juht ins, v-tead 1987
elektrotehnika aluste ja elektrimasinate inst elektrimasinate õppet v-tead 1992-95, ins (0,5) 1995/96
Degree
Muu
Birth and death data
24.09.1947
PUBL register