Riikoja, Helmut Erik 1909-1990

Position
In TalTech
1940-1941, 1944-1956
Career in TalTech
õppeülesande täitja: raadiotehnika, telefon ja telegraaf
elektrotehnika kateeder, vanemõpetaja, dotsent 1944
elektriside/üldelektrotehnika kateeder, dotsent, juhataja 1947-56
Degree
Speciality
More information
1927-41 töötas telefonivõrgus ja postitalituses. Mobil 1941, töötas NL tagalas. EPA dots 1961-75. NEesti preemia 1977. Korp!Leola 1932.
Name reference
Reichenbach, Helmuth
Birth and death data
09.06.1909 Tallinn, surn 15.11.1990 Tallinn
PUBL register