Käär, Harri 1944-1997

Position
In TalTech
1968-1997
Career in TalTech
soojustehnika instituut, tööstusliku soojustehnika professor 1992, õppetooli juhataja 1992-1997
soojusenergeetika kateeder, stažöör, dotsent 1972-1991
Degree
tehnikateaduste doktor 1991 (Leedu TA Energeetika Füüsikalis-Tehniliste Probleemide Instituut)
Muu
dates of life
01.07.1944-24.04.1997
Place of birth
Kärdla ; surmakoht Tallinn, maetud akadeemikute puhkepaika Metsakalmistul Tallinnas
PUBL register