Mellikov, Enn 1945-2018

TalTech department
Päikeseenergeetika materjalide tippkeskus
keemia ja materjaliteaduse keskus
materjaliteaduse ja geenitehnoloogia keskus
biotehnoloogia keskus
Department code
ky
In TalTech
1968-2018
Career in TalTech
füüsikalise keemia kat v-ins, v-tead 1972-87
optoelektroonika materjalide labori v-tead, juh 1987-92
materjalitehnika inst pooljuhtmateralide tehnoloogia aseprof 1992, professor 1997-16.02.2016
materjaliteaduse ja geeni/biotehnoloogia keskuse prof, juh 1996-2001
materjaliteaduse inst prof, õppet juh 2002/2003-, inst dir 2003-2006, 01.01.2009-....
pooljuhtmaterjalide tehnoloogia õppet juhataja 01.09.2007-16.02.2016
Keemia ja materjaliteaduse keskuse juh 2001-2003
Päikeseenergeetika materjalide TTÜ tippkeskuse juh 2002-...
emeriitprofessor 2016-...
Degree
tehnikateaduste doktor 1988 (NSVL TA Uurali osakond, Sverdlovski Keemiainstituut)
keemiakandidaat 1977 (Uurali RÜ, Sverdlovsk)
Muu
Eesti riiklik teaduspreemia 2006 (kollektiivi juht)
EV teaduspreemia 1997
Teenetemedal „Mente et Manu“ 1995 (50. sünnipäev)
dates of life
01.04.1945-23.07.2018
Place of birth
PUBL register