Terno, Olaf 1929-2009

Department code
ae
In TalTech
1953-1962, 2002-2009
Career in TalTech
elektrijaamade, -võrkude ja -süsteemide kateeder, vanemõpetaja, dotsent 1958, juhataja 1958-62
elektroenergeetika instituut, erakorraline vanemteadur 2002 (0,25), 2009? (pikendatud)
Teenistuskäik mujal
Tallinna Elektrotehnika Insituut, teadusdirektor, hiljem direktor 1962-1987, juhtivteadur 1987-2001
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Termofüüsika ja Elektrofüüsika/Eesti Energeetika Instituut, 1986-2001: juhtivinsener, vanemteadur 1988, sektorijuhataja, juhtivteadur
Kalinini nimeline Elektrotehnikatehas, TUI direktor
More information
Eesti Elektroenergeetika Seltsi president 1992-93, revisjonikomisjoni esimees 1993-2001
Muu
Eesti volitatud insener 2007
dates of life
17.06.1929-24.08.2009
Place of birth
Narva ;surmakoht Tallinn, maetud Pärnamäe kalmistule
PUBL register