Bussel, Oleg 1920-1990

TalTech department
In TalTech
1954-1985
Career in TalTech
laevaehituskateeder, dotsent 1954
laevaehitus(-remondi ja -projekteerimise)kateeder, dotsent, juhataja 1957-68
metallide tehnoloogia kateeder, dotsendi kohusetäitja 1961, vanemõpetaja 1968
pulbermetallurgia labor, vanemtehnik
laevaremonditeaduskond ja mehaanikateaduskond, prodekaan 1956-68
Teenistuskäik mujal
Tallinna Merekool, laevaehituse osakonna ülem 1948-54
TPI ajalehe "Tallinna Polütehnik" toimetaja asetäitja 1955, 1956
Degree
Speciality
dates of life
09.07.1920-13.02.1990
Place of birth
Petrograd ; surmakoht Tallinn, maetud Tallinna Pärnamäe kalmistu
PUBL register