Soodla, Uve 1930-2007

TalTech department
Position
In TalTech
1953-1961, 1965-1988, 2006
Career in TalTech
soojusenergeetika kateeder, assistent, vanemlaborant, vanemõpetaja, dotsent 1972
autotraspordi ekspluatatsiooni kateeder, vanemõpetaja 1958-61
energeetikateaduskond, prodekaan 1965-68
energeetikateaduskond, dekaan 1968-74
Education
Siberi Kuibõsevi-nimeline Auto- ja Teedeinstituut Omskis, sihtaspirantuur 1961-66
Degree
tehnikateaduste kandidaat 1967 (Omski Põllumajanduinstituut)
Speciality
Muu
Name reference
Soodla, Uwe-Hillar
Soodla, Uuve
dates of life
25.07.1930-23.02.2007
Place of birth
PUBL register