Ainola, Leo 1929-2020

TalTech department
Department code
ym
In TalTech
1956-1961, 1971-2020
Career in TalTech
loodusteaduskond, emeriitprofessor 2017-2020
matemaatika instituut, erakorraline vanemteadur 2003-2007
Küberneetika Instituut, fotoelastsuse labor, vanemteadur 1997-31.12.2006
matemaatika instituut, rakendusmatemaatika õppetool, emeriitprofessor 1997-2020
matemaatikainstituut, erakorraline professor 1992-1997
matemaatika kateeder, professor 1971-1997, juhataja 1971-1997
matemaatika kateeder, dotsent 1956-1961
matemaatika kateeder, vanemõpetaja 1959-1960
matemaatika kateeder, assistent 1956-1959
Teenistuskäik mujal
Küberneetika Instituut, vanemteadur 1961-1971
Degree
füüsika-matemaatika doktor
More information
ISIMMi (International Society for the Interaction of Mechanics and Matematics) liige
Tallinna Teadlaste maja asutajaliige
Eesti Matemaatika Seltsi liige
TTÜ nõukogu liige
TTÜ metoodikanõukogu esimees
Eesti NSV Kõrg- ja Keskerihariduse Ministeeriumi matemaatika nõukogu
NSV Liidu Kõrg- ja Keskerihariduse Ministeeriumi õppemetoodika nõukogu
NSV Liidu Teoreetilise ja Rakendusliku Mehaanika Rahvusliku Komitee Eesti regionaalgrupi liige
Muu
Eesti Vabariigi Teaduspreemia innovaatilise tooteni viinud väljapaistva teadus- ja arendustöö " Integraalse fotoelastsusmeetodi teooria, mõõtmistehnoloogia ja aparatuuri väljatöötamine ja rakendamine jääkpingete mõõtmisel klaasitööstuses" eest 2009
Valgetähe III klassi teenetemärk, 2004
Nõukogude Eesti preemia, 1971
Name reference
Padernik, Leo
Birth and death data
18.07.1929 - 03.06.2020
Place of birth
PUBL register