Reedik, Vello 1937

Department code
me
In TalTech
1961-
Career in TalTech
masinaehitustehnoloogia kat ass, v-õpet, dots 1975
tööpinkide ja instrumentide kat dots
masinaehituse inst masinate automatiseerimise aseprof 1992, tootearenduse prof 1997, dir kt 2000, emeriitprof 2002
õppekava akadeemiline juhendaja 2001-02
erakorr tead 0,25 2003-31.12.2006
Education
Londoni City Ülikool, doktorant?
Moskva Lennukiehituse Tehnoloogia Instituut, aspirant 1968-71
Degree
tehnikateaduste kandidaat 1972 (Moskva Energeetikainstituut)
More information
täiend Prahas ja Londoni City Ü (doktorantuur?). Eesti Volitatud Insener 1998-2003, euroinseneri kutsetunnist 2001. EE14
Muu
Birth and death data
13.06.1937
Place of birth
PUBL register