Vichmann, Frederik 1935-2013

Department code
ym
In TalTech
1962-
Career in TalTech
matemaatikainstituut, erakorraline lektor 2006/2007, 01.09.2008-31.08.2009
matemaatikainstituut, erakorraline dotsent 2004-2006
matemaatika kateeder, dotsent 1969
Education
Tartu Riiklik Ülikool,füüsika-matemaatikateaduskond 1958
Degree
füüsika-matemaatika kandidaat 1963
Speciality
Ühiskondlik tegevus
Eesti Matemaatika Seltsi liige
Muu
dates of life
22.04.1935-05.08.2013
Place of birth
Pärnu ; surmakoht Tallinn, maetud Pärnu Alevi kalmistule
PUBL register