Livšits, Jusef 1932

In TalTech
1964-1992
Career in TalTech
humanitaarteaduskond, emeriitprofessor 2001
politoloogia/sotsiaalteaduste kateeder, professor
teadusliku kommunismi kateeder, vanemõpetaja, dotsent 1972, professor 1981
Teenistuskäik mujal
Tallinna Miilitsa Erikeskkool, pedagoog 1956-1961
Degree
õigusteaduse kandidaat 1964 (TRÜ)
õigusteaduse doktor 1977, kaitses 1975 Leningradi RÜ
Speciality
Muu
Name reference
Livšits, Juzef
Birth and death data
12.08.1932
Place of birth
PUBL register