Öpik, Andres 1947-2023

Department code
ky
In TalTech
1970-2023
Career in TalTech
materjali- ja keskkonnatehnika instituut, vanemteadur 02.09.2019-2023
keemia- ja materjalitehnoloogia teaduskond, teadus- ja arendusprodekaan 01.09.2014-31.08.2017
füüsikalise keemia õppetool, juhataja 01.09.2014-31.08.2016
Uute tootmistehnoloogiate ja -protsesside doktorikool, projektijuht 2010-2014
materjaliteaduse instituut, füüsikalise keemia õppetooli juhataja ...-31.08.2014, professor
keemia- ja materjalitehnoloogia teaduskond, dekaan 1991-2014
keemiateaduskond, dekaan 1992-2002
alus- ja rakenduskeemia instituut, füüsikalise keemia professor 2002-
keemiainstituut, füüsikalise keemia professor 1992-, õppetooli juhataja
füüsikalise keemia kateeder, insener, assistent 1972, vanemõpetaja 1982, dotsent 1986, kateedrijuhataja 1987-92
Degree
keemiakandidaat 1980 (TRÜ)
More information
TTÜ kuratooriumi liige 30.09.2014-...
Materjaliteaduse ja materjalide tehnoloogia doktorikooli nõukogu liige 2006-
Eesti Teaduste Akadeemia juhatuse liige 2014-
TTÜ ja TÜ doktorikooli" Funktsionaalsed materjalid ja tehnoloogiad" juht TTÜ-s 2010-2014
Eesti Teaduskompetentsi Nõukogu ekspert 2006-2011
Eesti Teadusfond, ekspert 2005-2011
Tallinna Tehnikaülikooli Nõukogu liige 2005-2014
TTÜ Nõukogu akadeemilise komisjoni liige 2005-2014
TTÜ doktorikooli" Uued tootmistehnoloogiad ja protsessid" juht 2005-2009
Eesti Kõrghariduse Hindamise Nõukogu liige, aseesimees, 2003-2011
Eesti Keemia Selts, volikogu liige
Eesti teaduse tippkeskuse uurimisrühma "Elektrit juhtivad polümeermaterjalid mitmekihilistes struktuurides" juh 2004-
Nõmme linnaosa halduskogu liige (2005).
Ühiskondlik tegevus
ÜS"Liivika" vil
Muu
EV Valgetähe teenetemärk 2006 (kõrhariduse edandaja, TTÜ prof, keemik)
EV teaduspreemia 2006 (kollekt)
ELKNÜ teaduspreemia 1980
teenetemedal „Mente et manu“ nr 40
dates of life
04.05.1947-28.01.2023
Place of birth
PUBL register