Dokelin, Sergei 1917-1987

In TalTech
1946-1987
Career in TalTech
ehitustööde teostamise kateeder, vanemlaborant, assistent
ehitustehnoloogia kateeder, assistent
ettevõtete organiseerimise ja planeerimise kateeder, assistent, vanemõpetaja
ehituse ökonoomika ja organiseerimise kateeder, dotsent, juhataja 1967-1972, ehitusmaterjalide kateeder, vanemteadur 1982
ehitusteaduskond, dekaan 1958-1964
Teenistuskäik mujal
NLKP KK Kõrgem Kaugõppe Parteikool, mittekoosseisuline lektor
Ühiskondlik tegevus
TPI parteikomitee liige
dates of life
04.03.1917-17.02.1987
PUBL register