Tammela, Paul 1945

Position
In TalTech
1969-1995
Career in TalTech
majandusmatemaatika kat ass, v-õpet, dots 1978
teoreetilise majandusteaduse ja -metodoloogia inst dots (0,5)
Degree
füüsika-matemaatika kandidaat 1974
Speciality
More information
TPÜ prof a-st 1993. Sünniaastaks on ka 1944
Muu
Birth and death data
29.04.1945 Kurikse k, Lelle v
PUBL register