Selg, Vello 1927-2017

TalTech department
Position
In TalTech
1955-2002
Career in TalTech
kehalise kasvatuse kateeder, treener
soojusenergeetika kateeder, masina├╝lem, labori vanemteadur 1960
soojustehnika instituut, vanemteadur, teadur
Degree
Speciality
Muu
dates of life
08.01.1927-15.01.2017
PUBL register