Almann, Arno 1950

Position
In TalTech
2000-2001, 2004
Career in TalTech
riigi- ja haldusõiguse õppetool, erakorraline professor 2004
humanitaar- ja sotsiaalteaduste instituut, professor 2000
Teenistuskäik mujal
Estonian Business School , juhatuse liige 01.08.2020-...
Estonian Business School, rektor 01.09.2012-31.07.2020
Estonian Business School, rektori kohusetäitja 02.01.-31.08.2012
Estonian Business School, akadeemiline dekaan 01.09.–31.12.2011
Estonian Business School, õiguse ja avaliku halduse õppetool, korraline professor, õppetooli juhataja, 2000-...
Estonian Business School, õiguse ja avaliku halduse õppetooli juhataja kohusetäitja 1997-2000
Eesti Haldusjuhtimise Instituut, õppedirektor 1997-1999
Eesti Haldusjuhtimise Instituut, õppeprorektor, õppe- ja teadusdirektor 1996-1997
Eesti Haldusjuhtimise Instituut, õiguse õppetooli juhataja 1994-1997
AS Põhjakroon, juhatuse esimees 1992-1994
Tallinna Pedagoogikaülikool, ühiskonnateooria õppetool, sotsiaalteaduste õppetool ja sotsiaalteaduste osakond, dotsent kohakaasluse alusel 1991-1993
Eesti Vabriigi Ülemnõukogu esimehe riiginõunik 1991-1992
Eesti Vabariigi Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär 1990-1991
Eesti NSV Ülemnõukogu presiidium, osakonnajuhataja, Ülemnõukogu sekretär, 1988-1990
Eesti NSV Ülemnõukogu XI koosseisu liige 1985-1990
ELKNÜ Keskkomitee esimene sekretär 1984-1988
EKP Tartu linnakomitee, sekretär, propaganda- ja agitatsiooniosakonna juhataja 1976-1984
Tartu Riiklik Ülikool, riigi- ja haldusõiguse kateeder, vanemõpetaja kohakaasluse alusel 1976-1984
Tartu Riiklik Ülikool, riigi- ja haldusõiguse kateeder, vanemõpetaja 1975-1976
Tartu Riiklik Ülikool, riigi- ja haldusõiguse kateeder, vanemõpetaja kohakaasluse alusel 1974-1975
ELKNÜ Tartu linnakomitee, sekretär, kooliosakonna juhataja 1973-1975
Degree
sotsiaalteaduste doktor
Speciality
More information
Estonian Business Schooli Senati liige 2000-...
Estonian Business Schooli Teadusnõukogu liige 2008-2020
EKKA hindamisnõukogu liige, õiguse õppekava hindamiskomisjoni esimees 2009-2012
Eesti kõrghariduse hindamise nõukogu liige 2006-2009
Eesti Vabariigi Põhiseaduse ja Euroopa Põhiseaduse Lepingu vastavuse hindamiseks moodustatud Riigikogu ekspertkomisjoni liige 2004-2005
Vabariigi Presidendi õigusekspertide komisjoni juht 2003-2006
Vabariigi Presidendi akadeemilise nõukogu avaliku halduse arendamise ja kohaliku omavalitsuse komisjoni liige 2002-2006
Siseministeerium, haldusterritoriaalse reformi töörühma ekspert 2001-2002
Eesti Vabarigi riigikantselei, kõrgemate riigiametnike konkursi- ja atesteerimiskomisjoni liige 1998-2000
kohalik ekspert PHARE programmis: “Estonian Public Administration Development Program” 1997-1999
Vabariigi Valitsuse haldusreformi asjatundjate komisjoni liige 1997-1999
Vabariigi Valitsuse avaliku halduse arendamise komisjoni juures asuva ekspertgrupi juht 1996-1997
EV Riigikantselei, Eesti avaliku teenistuse hindamise nõukogu liige 1995-1997
Ühiskondlik tegevus
NLKP liige 1973-...
Muu
Ternopili Riikliku Majandusülikooli audoktor 2017
B.G. Forseliuse medal 2012
Riigivapi II klassi teenetemärk 2006
Birth and death data
22.10.1950
Place of birth
PUBL register