Zuderman, Ernst 1941

Position
In TalTech
1969-1973
Career in TalTech
üldtehniline teaduskond Kohtla-Järvel, elektrik
marksismi-leninismi kateeder Kohtla-Järvel, õpetaja 1970-1973
Education
Taškendi Võõrkeelte Instituut, 1968
Speciality
Muu
Birth and death data
15.09.1941
Place of birth
Dagestani ANSV