Kompus, Valdo 1926-2008

In TalTech
1958-2005, 2006-2008
Career in TalTech
TUS ehitusmaterjalide labori v-tead
ehitusmehaanika kat ass 1962, v-õpet, dots 1980
masinaõpetuse inst dots
mehaanikainst v-ins, deformeeruva keha mehaanika õppet dots 1998, erakorr dots 2003 (0,5), emeriitdots 2006
More information
1953-58 ENSV Metsamajanduse Ministeeriuni oskjuh. Täiend Moskva Ehit-ins Inst, Leningradi Laevaehit Inst
Birth and death data
14.05.1926 Tartu, surn 05.05.2008 Tallinn, maetud Tln Metsakalmistu
PUBL register