Tamm, Boris Leo p. 1922-2000

Position
õhtu-ja kaugõppeprorektor
In TalTech
1959-1960, 1964-1991
Career in TalTech
NLKP ajaloo, dialektilise ja ajaloolise materialismi kat dots
teadusliku kommunismi kat dots 1962, juh 1964-74, prof 1981
õhtu-ja kaugõppeprorekt 1974-78
õppeprorekt 1978-85
politoloogia kat prof-konsultant
sotsiaalteaduste kat prof 1990-91, emeriitprof 1994
Teenistuskäik mujal
Tallinna Riiklik Konservatoorium, marksismi-leninismi kateeder, juhataja 1960-1964
Education
Leningradi Sõjaväe Pedagoogiline Instituut, aspirant 1951-1954, ajalookandidaat 1954
Speciality
dates of life
18.02.1922-10.01.2000
Place of birth
Jõhvi ; surmakoht Tallinn