Räämet, Raimund 1918-2004

TalTech department
Position
In TalTech
1941-1943, 1947-1993
Career in TalTech
tugevus-, ehitusmehaanika ja konstruktsioonide labor, ajutine abijõud, nooremassistent
ehitusmehaanika ja konstruktsioonide kateeder, assistent, vanemõpetaja
ehitusmehaanika kateeder, vanemõpetaja, dotsent 1958, kateedrijuhataja kohusetäitja
Education
Tallinna Poeglaste Reaalgümnaasium, 1936
Ühiskondlik tegevus
Korp!Väinla
TTÜ üliõpilaskonna sporditoimkonna juhatuse liige
Muu
dates of life
11.06.1918-09.02.2004
PUBL register