Štein, Otto 1900-1989

TalTech department
Position
konsultantprofessor
In TalTech
1960-1986
Career in TalTech
filosoofia kateeder, konsultantprofessor 1971–86
filosoofia kateeder, professor 1960-71
filosoofia kateeder, juhataja 1961-66
Teenistuskäik mujal
Vabariiklik Parteikool, õppejõud 1947-
Vinnitsa Meditsiiniinstituut, marksismi-leninismi kateeder, juhataja 1937-40
Vinnitsa oblasti masinatraktorijaam, poliitoskond, ülem
EK(b)P KK lektor, grupi juht 1943
Education
Krupskaja-nimeline Kommunistliku Kasvatuse Akadeemia, 1929-1932
Degree
filosoofiakandidaat 1952 (ÜK(b)P KK juures asuv Ühiskonnateaduste Akadeemia)
professor 1954
Speciality
More information
TA ühiskonnateaduste õppetooli nõukogu liige.
Ühiskondlik tegevus
EKP KK liige
Kodusõjas Punaarmee I eesti kütipolgus ja punase kasakaväe 8. diviisis,
NLKP liige, 1920-
Eesti 7. laskurdiviisi komissar, staabiülema asetäitja
Muu
Nõukogude Liidu orden
Tööveterani medal 1974
dates of life
24.03.1900 Tallinn, surn 07.02.1989, maetud Tln Pärnamäe kalmistu
PUBL register