Mets, Georg 1911-1986

TalTech department
Position
In TalTech
1937-1941, 1944-1977
Career in TalTech
füüsika labori v-ass 1937-40
füüsika kat v-ass 1940-41, v-õpet, dots 1947
Degree
mag.sc.math. 1935
Speciality
More information
TÜ ass 1936-37. Mobil 1941, NL tagalas - Tšejabinski Põllumaj Mehhanis Inst õppej, NSVL TA Füüsikaprobl Inst-s teadustööl.
Birth and death data
20.08.1911 Novgorodi kub, surn 21.03.1986 Tallinnas, maetud Tln Pärnamäe kalmistu
PUBL register