Roots, Otto 1914-1994

Position
In TalTech
1938-1941, 1946-1981
Career in TalTech
vesiehitiste ja aluspõhjamehaanika labor, ajutine abijõud
ehitusmehaanika ja konstrueerimise kateeder, assistent, vanemõpetaja
ehitusmehaanika kateeder, dotsent 1955
Ühiskondlik tegevus
korp!Väinla
Muu
Eesti NSV teeneline kultuuritegelane 1979
dates of life
29.06.1914-12.01.1994
Place of birth
Jelizavetpol (Taga-Kaukaasia)